مســـیر خـــــــــارها

.

آرام و قرار 

مبدا و مقصد

عشق و ایمان

همه و همه به تو ختم می شود

ح س ی ن 

.

.

مقصد : عراق

.

.

دریافت
حجم: 3.51 مگابایت

سلام

امروز بالاخره موفق شدم مدارکمو برا تمدید پاسپورت بفرستم

عایا مرا لیاقت کربلا رفتن هست؟!

خودم که می گم نه...

اگه منت بذارن و قبول کنن ...

اگه راهی ام کنن...

اگه دل همه برا رفتنم گرم شه...

اگه...

اگه...

مطمئنم برام مشکلی پیش نمیاد

مطمئنم

کرب و بلا ...درسته سرزمین بلاست

ولی واسه ما خرده و خاکشیر ها عین شفاست

.

پ.ن : بطلب ارباب😢

گاهی که دلت گرفت

غرق در دنیای کودکی 

آبنات خوراااان

دراز کش افکارت شو 

و به سقف آرزوهایت خیره شوووو

جواب می دهد این نسخه ی پیچیده زنگار گرفتهفکری به حال دل خویش کن!

اینکه نمی شود

به هر تلنگری دل بیچاره تو بشکند!


و اینکــــــ ....

رسیدمــ بهـ اول عاشقیـــ

اول دلدادگیــ ...

اول هـــر آنچهـ کهـ هستـــ و نیستـــــ ...صدای العطش ...

صدای الرحیل است ...

نه درخواست آب...

این که اینجاست 

جسم سکینه است ...

روحش در آن سوی مرز چشم انتظار توست...

«سقای آب و آتش»آسمانـ فرصتـــــــ پرواز بلنــــــد استــــــ ولیـــ... 

قصه اینــــ استــــــــ چهـ اندازهـ کبوتر باشیـ ...

یعنی می شهـــ؟!!!
بایستمــ جلوی حرمتـــــ
همهـــ چیز رو تار ببینمـــ
اشکـــ چشامـــ...توانایی درست دیدن رو ازمــــ بگیرهـــ
با حرص اشکا رو پاک کنمـــ و بگمـــ :
ای اشکهای لعنتی
من و با آرزوم تنها بذارید 
این همهـــ ضجهـــ زدمـــ
این گنبد رو ببینمـــ
حالا که اومدمـــ ...
شما اجازهــ نمی دید

عون و محمد فدای دندانتـــــــ ....
گفتـــــ دندانــــ چهــ صیغهــ ایستــــــــ ؟
گفتــــ: صیغهـ ی رقص عاشقی استـــــ بر ضربآهنگــــــ خیزرانـــ ...
گفتـــ: مکشوفـــ تر بخوانــ
گفتــــ با لحنـــ زینبی بخوانـــ
منـــ بمیرمـــ شکستهـــ دندانتـــ
صوتــــ قرآنی اتـــــ عوض شدهــ است 
تویـــ مقتل هجـــــا هجـــــا شدهـ ای
و رجز خوانی اتـــــ عوض شدهـ استــــ ....

سقایــ عشق

در گوشمــ شبی 

کمی از عشق نجوا کنـــ ...

که تشنهــ ام ... تشنهــ

آبروی آبـــــــ پیش پای تو ریختـــــ

وقتی تشنهــ دستــــــ و پا می زدیــــ ...

کاش بر فراز نامــ تو مرا دار بزنند

عجیبـــ هوای شبـــ چشمهای تو گاهی می زند به سرمـــ 

طوری که تعجبــــ می کنمـــ 

چقدر آتش زیر حجــــــم خاکستر ها 

دوام میـ آورد