مســـیر خـــــــــارها

 

ولى شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده‏اند همان کسانى که نماز برپا مى‏دارند و در حال رکوع زکات می دهند

قرآن کریم- سوره مائده- آیه 55